widget

Friday, 21 March 2014

Hai shoq'E safar aesa


Hai shoq'E safar aesa ke ek 
muddat se hum ne,
Manzil bhi nahin paayi, aur 
rasta bhi nahin badla...