widget

Tuesday, 18 March 2014

Main Dhoondne ko zamane


Main Dhoondne ko zamane 
me jab wafa nikla

Pata Chala ke ghalat leke main 
pata nikla.....