widget

Friday, 21 March 2014

Gulshan parast hoon


Gulshan parast hoon mujhy 
gul hi nahi aziz
Kaanto’n se bhi nibah kiye ja 
raha hoon mein...