widget

Tuesday, 18 March 2014

Sab kuch bech kar bhi Rah


Sab kuch bech kar bhi Rah 
na sukoon sy...

Maula!! kisi ko meri tarhan 
gareeb na bana...