widget

Tuesday, 18 March 2014

Choro Wafaon k qissy


Choro... Wafaon k qissy 
Ye Umron ka Rona Hai..

Pehle Kon Hamara Tha...
Ab Kis Ne Hamara Hona 
Hai...