widget

Friday, 21 March 2014

Husn hai zaat meri


Husn hai zaat meri ishq 
sifat hai meri
Hoon tou mein shama magr 
bhais hai parwanay ka. . !