widget

Saturday, 5 July 2014

Zindagi ke har mor par sulaah karna seekho


"Aaj ki achi baat "

Zindagi ke har mor par sulaah karna seekho. Kyun ke jhukta wohi hai jis 
me jaan hoti hai. Akarna to murday 
ki pehchaan hoti hai...!!