widget

Saturday, 5 July 2014

Mitti ki Morton ka hai mella laga hua


Mitti ki Morton ka hai mella 
laga hua . . . 
Aankhen talash karti hain 
insan kabhi kabhi..