widget

Sunday, 2 February 2014


Ashuftagi se uski usko bura na 
jaan,,
adat ki bat or hai dilka bura nai ..