widget

Tuesday, 4 February 2014

Tamana sir bulandi ki


Tamana sir bulandi ki hamen bhi 
tang krti hai,, 
Magar hum dosron ko ro'ond kar 
onchy nahe hoty..>