widget

Sunday, 2 February 2014

Hum ne apni tanhae ko alfaz me


Hum ne apni tanhae ko alfaz me 
sameeta

Sun ke dard ke afsaano ko logon 
ne wah wah kaha..