widget

Tuesday, 4 February 2014

Baha baha k anson


            Baha baha k anson bikhar chuka 
                              hon bohat.......

          Simat ky zat my apni muskrana 
                           chahta hon ab,,....