widget

Monday, 3 February 2014

Mukhlis hr kisi k sath rehti hu


                 Mukhlis hr kisi k sath rehti hu,,

                Shayad isi liye khali hath rehti hu..