widget

Monday, 17 November 2014

Bicharr K Surkh Phol0n Ki Rutein Veeran


Bicharr K Surkh Phol0n 
Ki Rutein Veeran Kar 
Gaya...+

Wo Jis K Dam Se Hota 
Tha Kabhi
Aabad December...+