widget

Thursday, 6 November 2014

Phirta Hai Kya Tu Meer Gulistaa'n meN


Phirta Hai Kya Tu Meer"
Gulistaa'n meN Gham-Zada,,, 
Kuchh Dil-Kharaash Likh Bhi, 
Qalam Ek Taraash Kar...