widget

Thursday, 13 November 2014

Wo mere bare me sochta hai bas yehi bohat hai


Wo mere bare me sochta 
hai bas yehi bohat hai,
Use main dekhon tu dekhta 
hai bas yehi bohat hai.

Wo khud ko mera nahi 
samajhta tu koi baat nahi,
wo mujh ko sirf janta hai bas 
yehi bohat hai.

Agar wo mera nahi hua 
ye mera Muqadar,
Magar main tu us ki hon bas
 yehi bohat hai,,