widget

Thursday, 13 November 2014

Samnay Hota Hai Lakin Mujay Radd Karta Hai


Samnay Hota Hai Lakin 
Mujay Radd Karta Hai

Baaz-Auqat To Aaina Bhi 
Hadd Karta Hai.......!!!