widget

Thursday, 24 April 2014

Koi Nazar Bhi Uthaye Us Pay


Koi Nazar Bhi Uthaye Us 
Pay To Dil Dharak Jata 
Hai Mera 

Main Us Shakhs Ko Chahta 
Hoon Apni Aabru Ki Tarha..