widget

Thursday, 6 June 2013

Aziyat Bana Raha Tamam Umar Yehi Aik Sawal


Aziyat Bana Raha Tamam Umar 
Yehi Aik Sawal...?

Sab Ka Sath Nibhane Wale Khud 
Q Tanha Reh Jate Hai...