widget

Thursday, 6 June 2013

Saza Deni Hum Ko Bhi Aati Hai


Saza Deni Hum Ko Bhi Aati Hai,
...O Be- Khabar


Par Tu Takleef Se Guzre Ye Hume 

Gawara Nahi...!!