widget

Thursday, 6 June 2013

Kahan kahan se alag kar sako gy tum


Kahan kahan se alag kar sako gy tum 

mujh ko apni zaat se,,

Jurra huwa hoon tum se lakhon silsilon 

se main...