widget

Thursday, 6 June 2013

Barra Ajeeb Qissa Hai Ke Mere Dil Ne


Barra Ajeeb Qissa Hai Ke Mere Dil Ne,,


Apne Mufaad Ki Khatir Mujhe Barbaad 

Kar Dala.