widget

Sunday, 9 June 2013

December sey bhi thanda hai teri zulf ka sayaDecember sey bhi thanda hai teri zulf 
ka saya.. ..


jEE chata hy june yaheen aa kar guzar

don....!!