widget

Saturday, 19 January 2013

Mohabbat dekhi main ne zamane bhar ke


Mohabbat dekhi main ne   
zamane bhar ke
logon ki' jahn kuch daam 
zyada ho wahan
insan biktey hain,,,,,