widget

Saturday, 19 January 2013

Bary z0r sh0r se chal rha hai karoo-baar-e mohabbat''

Bary z0r sh0r se chal rha hai 
karoo-baar-e mohabbat''


kahin chahtain bikk rahein hain 

kahin log badal rhy hn,,