widget

Saturday, 19 January 2013

Aagosh me sone ki zid karti thi''


Mila h haath ek roz khud hi daaman 
churha liya us ny,,


wohi larki jo kabhi aagosh me sone 

ki zid karti thi'''