widget

Thursday, 17 January 2013

Hai shauq aur zabt'e shauq main din raat


Hai shauq aur zabt'e shauq main 

din raat,,
kashmakash'' diL mujh ko main 
diL ko 
pereshan kiye huE...
Text  by[03003000150]