widget

Friday, 18 January 2013

Main kr raha tha faqat tajruba mohabbat ka


Main kr raha tha faqat tajruba 

mohabbat ka...


ab aisi aag lagi hai k bujha nahi 

sakta''''