widget

Sunday, 20 January 2013

kabi dekha hai andhay ko ksi ka hath pakar kr chalna,


kabi dekha hai andhay ko ksi 
ka hath pakar kr chalna,,


main ne muhabbat me tujh pr 

yun bharosa kiya tha'''