widget

Monday, 21 January 2013

Meri talab tha ek shakhs woo jo nahi mila **Meri talab tha ek shakhs wo jo 

nahi mila **


to phir hath dua se yun gira bhool 

geya sawal bhi,,,,*