widget

Monday, 21 January 2013

kion na karon main apne doston ki parwah..kion na karon main apne doston 
ki parwah..++

ye dost hi to hain jo kandhy par 

utha kr le jayen 

gy akhri manzil ki janib,,,,,