widget

Monday, 21 January 2013

keya rakha hai is gham bhari dunia may nafraton k siwa*keya rakha hai is gham bhari 

dunia may nafraton k siwa*


chal khol apna mehkhana hum 

tooty dilon ka darbar sajaty hain...