widget

Saturday, 26 April 2014

Ahd'E ghaflat mein mujhe misl'E sahar


Ahd'E ghaflat mein mujhe 
misl'E sahar bheja gaya
der tak soye huye logon ke 
ghar bheja gaya..

Ab gale se lag ke rone ji 
rivaayet bhi gayee
shahar'E girya mein mujhe 
be-chashm'E tar bheja gaya..