widget

Tuesday, 29 April 2014

Barbad Kar Diya DoNo ki Larai Ne


Barbad Kar Diya DoNo 
ki Larai Ne Mujhe

Na Ishq Haar maana Hai 
Na Dil shiKasT Deta Hai...!