widget

Wednesday, 23 April 2014

Karte hai baya dird-e-dilagi


Karte hai baya dird-e-dilagi 
apni in lafzo ke sahare se..

Aur log waah waah kar usme 
bhi lutf utha lete hai..