widget

Saturday, 26 April 2014

Hairaan hun ke mujh se hi maidaan


Hairaan hun ke mujh se 
hi maidaan jeet kar
uss ko meri shikst ka darr 
chodta nahin...