widget

Tuesday, 29 April 2014

Kuch iss tarah shareek teri anjuman


Kuch iss tarah shareek teri 
anjuman mein hun
mehsoos ho rahi hai khud 
apni kami mujhe...