widget

Wednesday, 23 April 2014


kya mangu khuda se..
jo ek dua thi wo kabool 
na hui..

jo mang kar hi lena tha 
sab kuch tujhse..
to aye khuda duniya me 
teri zarurat na thi..